บริษัท ทูมอร์โรว์ เอกซ์พลอเรอร์ จำกัด 

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19

ห้อง 1-2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

2morrow Explorer Co., Ltd.

191 Silom Complex Building, Room 1-2, 19th Floor, 

Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok Thailand 10500

 

Call Center: 061-590-5999, 065-509-9905 

Tel: 02-632-0645  Fax: 02-632-0646 

E-mail: contact@2morrowexplorer.com 

Facebook: www.facebook.com/2morrowexplorer 

Website: www.2morrowexplorer.com

 

 

ตอนนี้ออฟฟิศได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 17 แล้วค่ะ

แต่ว่ายังสามารถติดต่อเราได้ทั้งชั้น 17 และ 19

 

  

 

รายละเอียดบัญชี:

ชื่อบัญชี: บริษัททูมอร์โรว์ เอกซ์พลอเรอร์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลมคอมเพล็กซ์

บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 020-1-68215-0

Bank Details:

Account Name: 2morrow Explorer Co., Ltd.

Bank Name: Kasikorn Bank PCL

Branch: Silom Complex Branch

Account No: 020-1-68215-0